Pastorns blog


Väckelse?! Det är ett ord som väcker många olika känslor. Eller möjligen säger ordet dig inte något alls. Om du har varit med i församlingssammanhang en lite längre tid så har du inte bara hört ordet nämnas, utan antagligen hört otaliga predikningar och undervisningar kring temat väckelse. Du kanske har hört en rad berättelser om hur Gud kommit med “väckelse” på någon ort, och om hur många människor till följd av denna väckelse nästan oväntat sökt sig till kyrkan. Kanske du hört undervisningar om vad som är vägen till väckelse, olika steg för att komma till en punkt där Gud gör något oväntat och människor blir intresserade av Gud utan att någon riktigt var förberedd på det. År 1904 kom mer än 100.000 mänskor i Wales till tro på Jesus under en sex månaders period. Detta var en väckelse som karaktäriserades av bön, lovsång, glädje, seger och en återupptäckt av den Helige Ande. Ledaren för den här väckelsen, Evan Roberts var en man känd för sin intensiva och passionerade bön, som i mer än 10 år hade tro för att människor i Wales skulle lära känna Jesus. I Fila har vi gett våra liv för att bygga en kyrka som lever för att andra skall få lära känna Jesus. En kyrka som inte uppfyller människors vanliga, tyvärr ofta negativa, förväntningar om vad en kyrka är, utan snarare bearbetar människors fördomar, och med glädje berättar om Jesus på ett sätt som dagens mänskor kan förstå och ta emot. En kyrka där alla skall känna sig uppmuntrade när de besökt oss. En kyrka där varje människa skall kunna känna sig välkommen och accepterad oberoende av vilken bakgrund man kommer ifrån, hurudan ens uppväxt varit, vilket språk man talar, eller om man är en van kyrkobesökare eller aldrig satt sin fot i kyrkan. Kärnan i allt vi gör är verkligheten att Gud sände sin son till världen för att var och en som tror på honom – Jesus – skall få evigt liv och skall få leva med mål och mening och där Guds kraft, glädje och vishet genom den Helige Ande får vara en styrka varje dag. Jag önskar att du skall kunna se allt det som Gud har gett dig, att han har välsignat dig för att du skall kunna vara med och välsigna andra. Du är unik, med din bakgrund, de gåvor och talanger du har, och de relationer du har. Väckelsen börjar med insikten att du är en nyckel för det Gud vill göra här på jorden. Du är hans plan för dina vänners liv. – Johan Forsbäck Fila Helsingfors ledande...

Read More