Samling för pensionärer och daglediga 17.1


Årets första samling för daglediga och pensionärer hålls onsdagen den 17.1 kl. 13 i Filas cafévåning. Det blir som vanligt sång och musik, tal och kaffeservering i trevligt sällskap. Välkommen med!