Seniorsamling 27 .3 kl. 11:00


Välkomna på samling för daglediga och seniorer i Fila, alla är välkomna vare sig du är pensioner eller ej! Den 27.3 kl 13:00, ta med dig en kompis!