Connect Grupper


För oss är församlingen en familj där vi uppmuntrar varandra och där vi får växa tillsammans i tro. Församlingen är något alla kan få vara del av. Den större gemenskapen är Filas söndagar, och den mindre gemenskapen är smågrupper som vi kallar connectgrupper som samlas i hemmen.
Om du är intresserad att komma med i en connectgrupp, tag kontakt med oss per e-post: info@filahelsinki.fi
X