Creative Team Day 17.9 kl. 13


creative-team-day

Välkommen med på Creative Team Day 17.9 kl. 13, en eftermiddag med ledande lovsångspastor Sion Alford och hans fru Shannon Alford från Gateway Church Texas USA! Pastor Sion kommer att dela om lovsång och vår roll som lovsångare i församlingen. Om du är ens lite intresserad vill du inte missa detta, så kom med på en livsförvandlande eftermiddag med Filas kreativa team!

X