Fila Evening College fortsätter!


Välkommen på Fila Evening Colleges fjärde kurs ‘Financial Freedom’. Den engelskspråkiga kursen baserar sig på Hillsong Londons läromaterial och handlar om bibliska principer kring din personliga ekonomi. Kursen ordnas på måndagkvällar 3.4-22.5 (inte 17.4 eller 1.5) kl. 17.30-18.30. Kursavgiften (ungefär 15€, bekräftas senare) betalas i början av kursen. Anmälning senast 26.3 på http://bit.ly/fec17spring. Vi vill verkligen uppmuntra dig att komma med, det kan förändra hela din syn på din personliga ekonomi. Vi ses på kursen!

X