Filas söndag 29.9 kl. 17.00


 

Filas söndagar handlar om att möta Gud och växa i tro, men också om att bygga relationer med Gud och varandra. Välkommen med nu på söndag, 25.11 kl. 17.00!

X