Gudstjänst 8.3 kl. 11


Seniorgudsjänst 8.3 kl 11

Välkommen på Seniorgudsjänst söndagen 8.3 kl 11. Det blir en fin förmiddag tillsammans med nattvard och predikan av Johan Forsbäck.

X