Kick-off söndag 3.9


Kom med och kör igång hösten på Filas Kick-off denna söndag kl. 16. Det utlovas spännande nyheter samt predikan av pastor Johan Forsbäck.

X