Välkommen på Touching Heaven Night!


Kom med på Touching Heaven Night, en kväll med lovsång och inspirerande predikan av Petter Kohonen, denna söndag kl. 16 (OBS tiden). Efter mötet är du välkommen att stanna på kaffe.

X