Välkommen till julkyrkan 24.12 kl. 14!


julkyrka

Varmt välkommen till Filas julkyrka på julafton 24.12 kl. 14! Pastor Johan Forsbäck predikar.

X