Välkommen till pensionärssamlingen 22.3 kl. 13!


Pensionärer mars

Nästa samling för alla pensionärer och daglediga blir nästa veckas onsdag 22.3 kl 13 på Filas cafévåning. Denna gång talar vår pastor Johan Forsbäck. Varmt välkomna med!

X