Vi tror på nästa generation och vill vill vara med och utrusta dem som i framtiden kommer att förändra världen. Fila Kids hjälper barn att bygga sitt liv på en hållbar grund, där identiteten får byggas på Guds sanningar om oss. För oss är det viktigt att varje barn får förstå och uppleva att det är älskat och värdefullt.  

Vi tror på nästa generation och vill vill vara med och utrusta dem som i framtiden kommer att förändra världen. Fila Kids hjälper barn att bygga sitt liv på en hållbar grund, där identiteten får byggas på Guds sanningar om oss. För oss är det viktigt att varje barn får förstå och uppleva att det är älskat och värdefullt.   

Församlingens 3-12-åriga barn samlas regelbundet till egna Fila Kids möten, för att lära sig mer om Gud och bygga vänskapsrelationer som håller genom livet. Grunden för vår verksamhet är att skapa roligt och trosfyllt program i en trygg och uppmuntrande miljö. Vi hoppas att Fila Kids kunde vara veckans höjdpunkt för varje barn!

För tillfället träffas Fila Kids på söndagar kl. 11 via Facebook Live. Kom med via Fila Church Helsinkis Facebook-kanal.

Håll mig uppdaterad

Håll dig ajour gällande aktuella händelser i församlingen!

Håll mig uppdaterad

Håll dig ajour gällande aktuella händelser i församlingen!