Fila vill vara med och

hjälpa människor se och förstå

…att en församlingen inte behöver se ut som den alltid gjort. Man kan utvecklas och göra saker på så många olika sätt! Som kyrka tror vi att vi kan gå längre och bygga något större när vi gör det tillsammans. Det är det vår team egentligen handlar om. Tillsammans arbetar teamen för att visionen, och betjänar församlingen på olika sätt.

Ett team består av en grupp alldeles vanliga människor som vill leva för en bättre framtid och för ett större syfte. Teamen tjänar praktiskt inom olika områden i församlingen.

Vi har många olika team i Fila. För att komma med i ett team, behövs inga förkunskaper, bara hjärta och vilja. Du kommer att vägledas av en teamledare, som kommer att hjälpa dig att göra din nya uppgift på bästa möljliga sätt. Du är alltid välkommen med – du kommer att få många nya vänner och fina stunder tillsammans, samtidigt som du får vara med och göra något till glädje för både medmänniskor och Gud.

…att en församlingen inte behöver se ut som den alltid gjort. Man kan utvecklas och göra saker på så många olika sätt! Som kyrka tror vi att vi kan gå längre och bygga något större när vi gör det tillsammans. Det är det vår team egentligen handlar om. Tillsammans arbetar teamen för att visionen, och betjänar församlingen på olika sätt.

 

Ett team består av en grupp alldeles vanliga människor som vill leva för en bättre framtid och för ett större syfte. Teamen tjänar praktiskt inom olika områden i församlingen.

Vi har många olika team i Fila. För att komma med i ett team, behövs inga förkunskaper, bara hjärta och vilja. Du kommer att vägledas av en teamledare, som kommer att hjälpa dig att göra din nya uppgift på bästa möljliga sätt. Du är alltid välkommen med – du kommer att få många nya vänner och fina stunder tillsammans, samtidigt som du får vara med och göra något till glädje för både medmänniskor och Gud.

Är du intresserad att komma med i ett team?