Vi tror starkt på nästa generation och vill passionerat utrusta dem, som i framtiden kommer att förändra världen. Fila Pre-Teens inspirerar barnen att söka Gud på ett personligt plan och fördjupa sin tro på tröskeln till tonåren. Vår önskan är att barnen ska få växa till självständiga individer i en trygg och uppmuntrande miljö och göra församlingen till en plats var de kan känna sig som hemma. 

Vi tror starkt på nästa generation och vill passionerat utrusta dem, som i framtiden kommer att förändra världen. Fila Pre-Teens inspirerar barnen att söka Gud på ett personligt plan och fördjupa sin tro på tröskeln till tonåren. Vår önskan är att barnen ska få växa till självständiga individer i en trygg och uppmuntrande miljö och göra församlingen till en plats var de kan känna sig som hemma. 

Varannan fredag (jämna veckor) samlas alla 4.-6. i Fila Church Helsinkis utrymmen eller dess näromgivning för en rolig och avslappnad samling. I de fartfyllda kvällarna har vi det roligt tillsammans, bygger vänskap med varandra och lär känna Gud på ett djupare plan. Under Korona-tiden har vi främst träffats utomhus, i enlighet med rekommendationerna. 

Håll mig uppdaterad

Håll dig ajour gällande aktuella händelser i församlingen!

Håll mig uppdaterad

Håll dig ajour gällande aktuella händelser i församlingen!